Category Archives: STS-2

Vývoj nového letového hardware pre STS-2

Nový letový hardware vychádza z otestovaného hardware z letu STS-1. Pre posielanie polohy balóna budú použité opať systémy APRS a RTTY. Pre STS-2 pripravujeme úplne nové moduly trackerov, ktoré majú nezávislé CPU a GPS. Softwarové vybavenie v STS-1 pracovalo bezchybne počas celého letu. V STS-2 bude použitý rovnaký kód s malými úpravami, ktoré súvisia s novými senzormi, ktoré vynesieme.

Výrobu a osadenie smd súčiastkami nám zabezpečila firma AMSET.

Pohľad na plošný spoj osadený SMD súčiastkami

 

Dokončené osadenie ostatnými súčiastkami

Prenos obrazu z letu STS-2

Vypustenie stratosférického balóna s fotoaparátom a kamerami prináša aj isté riziko stratu nákladu. V takom prípade sa nedostaneme k záberom, ktoré nafotil fotoaparát alebo natočili kamery.

Bolo by veľmi zaujímavé dostať sa nejak k záberom z balóna už počas letu. Zatiaľ sme stále amatérsky projekt a na na nejaké sofistikované a zložité riešenia prenosu obrazu nemáme kapacity.  Pokúsim sa v tomto príspevku zhrnúť aspoň tie možnosti, ktoré sú pre projekt nášho rozsahu využiteľné a stručne popísať zvolený spôsob prenosu.

Kritériá zohľadňované pri výbere technológie prenosu obrazu:

  • kvalita a rozlíšenie obrazu
  • pohyblivý alebo statický obraz
  • rýchlosť prenosového média (rádiovej trasy), potrebná šírka pásma
  • použité vysielacie rádiové zariadenie  (výkon, dosah, napájanie, hmotnosť)
  • použité prijímacie rádiové zariadenie (prijímač, antény)