Category Archives: Blog

Príležitostná rádioamatérska značka OM13STS

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky mi na základe mojej žiadosti pridelil príležitostnú rádioamatérsku značku  OM13STS. Okrem mojej vlastnej značky OM2AMR budem môcť používať celý rok 2013 aj túto značku.

Značka bola vydaná pre náš projekt vypúšťania rádioamatérskych stratosférických balónov.

Číslo 13 symbolizuje rok 2013.

Dopočutia na amatérskych pásmach aj pod touto novou značkou,

73 !

Radim OM13STS (OM2AMR)

 

 

 

Deň otvorených dverí v ČHMÚ – Praha Libuš

24. marca 2012 sme sa s Danom a Petrom zúčastnili na Dni otvorených dverí (DOD) v ČHMÚ v Prahe – Libuši. Naša návšteva bola pre nás o to väčším zážitkom hlavne vďaka tomu, že sme boli pozvaní našim priateľom Pavlem Žárskym, ktorý sa venuje okrem iného aj aerologickej sondáži. Pavel má dlhoročné skúsenosti s technikou a meteorológiou a mnoho jeho pripomienok a cenných poznatkov sa budeme snažiť zúročiť pri štarte a lete nášho balóna.

Spolu s Danom a Petrom a ostatnými skvelými ľudmi okolo portálu www.radiosonda.sk sa venujeme aj sledovaniu a dohľadávaniu meteorologických rádiosond. K rádiosondám sme sa s Andrejom dostali vlastne náhodou, keď sme začali zhromaždovať informácie o stratosférických balónoch. Viac info o “love” rádiosond sa dočítate na spomínanom portáli, v časti forum.radiosonda.sk nájdete aj množstvo zaujímavých príbehov z dohľadania týchto sond.

Pavel spracoval z akcie DOD výborné dokumentačné video:

 

Pavel v akcii – prednáška o aerologických meraniach. Na strope sú naaranžované rádiosondy VAISALA.

 

V Pavlovej kancelárii. V popredi zľava – Pavel, Dano, Radim, Peter. V pozadí Pavlove kráľovstvo, prehľad histórie rádiosond.

 

Sondážka Libuš – tak tu sa bežný smrteľník nedostane. Pavlov kolega práve pripravuje na štart obednú sondu Vaisala RS92-KL.

 

Príprava balóna na štart

 

 

Ešte pár sekúnd…

 

A už letííí ….

 

Vďaka Pavlovi sme na DOD mali možnosť vidieť podstatne viac ako bežní smrteľníci, ktorí v tú sobotu prišli na návštevu na Libuš. Pavle, za skvelý zážitok Ti veľmi pekne ďakujeme !!!