Sponzori

Ak máte záujem finančne či inak podporiť tento projekt, napíšte nám prosím.

Ďakujeme !

 

Návrh, výroba a osadenie plošných spojov, GPS chipy Venus (STS-2)

Plošné spoje pre APRS a RTTY tracker nám navrhla, vyrobila a SMT súčiastkami osadila spoločnosť AMSET s.r.o. Bratislava.

Poďakovanie patrí všetkým zainteresovaným pracovníkom tejto spoločnosti, najmä však Františkovi Prokešovi  za návrh plošných spojov a Jozefovi Šišolákovi za zorganizovanie.

 

Moduly Radiometrix (STS-1)

Rádiomoduly pre STS-1 nám dodala spoločnosť Advanced Radio Telemetry / A.R.T. Brno , ďakujeme pánovi Ing. Alešovi LAJCMANOVI za podporu.

Leave a Reply

Stratospheric Balloon Project