Misia STS-1 Základné informácie

Plánovaný štart:  september 2012

Payload:  senzory, kamera, rádiové moduly

Balón:  Totex TA1200 (bude upresnené)

Telemetria primárna: Radiometrix NTX2, 433 MHz, 10 mW

Telemetria sekundárna:  APRS, 144.8 MHz

Predpokladaná výška:  cca 33000 metrov