STS-1 zostava

Náš náklad bude do blízkeho vesmíru vynesený meteorologickým balónom naplneným héliom. Pod balónom budú zavesené nasledujúce komponenty:

radarový kútový odrážač

slúži na odrážanie radarového signálu lietadiel. Meteorologické balóny, ktoré vynášajú rádiosondy vačšinou takýto odrážač nemajú. Budeme sa snažiť zabezpečiť čo najvačšiu bezpečnosť pri vypustení balóna. Už samotné vypustenie musí byť schválené Leteckým úradom SR. O vypustení balóna budú piloti lietadiel informovaní správou Notice To Airman – NOTAM (viac popíšeme v článku o legislatíve).

»Update – kútový odrážač nebude použitý, radary v lietadlách ho podľa informácií z CAA nezachytia.

padák

bude slúžiť na spomalenie pádovej rýchlosti nákladu po prasknutí balóna. Spočiatku vo veľkej výške neplní svoju úlohu, nakoľko tlak vzduchu je minimálny. Náklad padá prakticky voľným pádom. Po zostúpení do vrstiev s vyšším tlakom vzduchu sa padák nafúkne a spomali pád. Spomalenie je dôležité kvôli ochrane nákladu pred prudkým nárazom na zem, ale rovnako aj pre prípadnú ochranu osôb a majetku na zemi.

náklad

tepelne izolovaný box, ktorý bude obsahovať elektroniku, kameru. Detaily popíšeme v samostatnom článku. Príprava a voľba nákladu bude jednou z najdoležitejších úloh tohoto projektu.