Category Archives: STS-1

Grafy nameraných údajov z letu STS-1

Výška v čase
GPS (červená)
barometrická (modrá)

Na grafe je vidieť porovnanie GPS výšky a vypočítanej barometrickej výšky počas letu. Rozdiely vznikli kvôli tomu, že barometrický senzor má podľa výrobcu garantovaný rozsah merania tlaku od 300 hPa do 1100 hPa. Pri poklese tlaku pod 300 hPa (cca 9000 m) došlo k nepresnému meraniu tlaku a tým aj k chybe pri výpočte barometrickej výšky.

Continue reading Grafy nameraných údajov z letu STS-1